Close
Type at least 1 character to search

Política de Privadesa

 1. Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals és Orthodontic Research and Development, SL, amb adreça als efectes de contacte a Escoles Pies, 109, 08017, Barcelona (la “ Companyia “).

 
 1. Finalitats, legitimació del tractament i categories i destinataris de dades personals
 

Finalitat

Categories de dades personals i destinataris

Base legal

Analitzar, i si escau, respondre a sol·licituds d’informació, suggeriments i/o consultes que es facin a través dels mitjans habilitats a aquest efecte.

Categories de dades personals:

 • Dades identificatives 1 .
 • Dades de contacte 2 .
 • Dades de salut.

Destinataris:

 • Proveïdors de productes i serveis tecnològics.

Interès legítim

Consentiment: per al tractament de dades de salut.

Interactuar (ie respondre missatges o comentaris, generar reaccions, compartir contingut, etc.) amb usuaris dels perfils de la Companyia en xarxes socials.

Categories de dades personals:

 • Dades identificatives 1 .
 • Dades de contacte 2 .

Destinataris:

 • Proveïdors de productes i serveis tecnològics.

Interès legítim

Realitzar tasques de manteniment de la pàgina web per oferir un entorn segur als usuaris.

Categories de dades personals:

 • Dades de l’historial de navegació de l’usuari 3 .

Destinataris:

 • Proveïdors de productes i serveis tecnològics.

Personalitzar certes funcionalitats de la pàgina web (per exemple, l’idioma de visualització del contingut) segons les preferències de navegació manifestades pels usuaris i analitzar-ne el comportament de navegació (per exemple, seccions que susciten un major o menor nombre de visites) amb el objectiu de millorar els serveis oferts a través de la pàgina web. Podeu consultar informació detallada a la Política de Cookies .

Categories de dades personals:

 • Dades de l’historial de navegació de l’usuari 3 .

Destinataris:

 • Proveïdors de productes i serveis tecnològics.

Consentiment

1 Per exemple, nom i cognoms, imatge i nom dusuari en xarxes socials.

2 Per exemple, número de telèfon personal, adreça de correu electrònic personal i domicili.

3 Per exemple, adreça IP, ID de dispositiu o d’usuari, tipus i versió del navegador, seccions visitades i país des del qual es fa la connexió.

La taula anterior mostra la base jurídica del tractament de dades personals per finalitat. A continuació, podeu trobar informació addicional sobre la legitimació del tractament:

 • Consentiment (article 6.1(a) del RGPD) : els interessats poden atorgar el seu consentiment a través dels formularis de recollida de dades, fent clic als botons d’acceptació o fent qualsevol altra acció afirmativa. Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla a la Secció 5.
 • Interès legítim (de la Companyia i/o de tercers) (article 6.1(f) del RGPD) : els usuaris de pàgines web i perfils en xarxes socials de la Companyia tenen una expectativa raonable que les dades personals que faciliten o es generen quan utilitzen aquests serveis siguin usats per contactar-los i garantir la seguretat del servei per tal de prevenir activitats il·legals i malicioses que podrien comprometre les dades personals. En qualsevol cas, els interessats poden sol·licitar més informació en relació amb l’interès legítim o exercir el seu dret d’oposició , enviant aquesta sol·licitud a privacy@carriere.es .

El tractament de categories especials de dades personals està emparat al consentiment explícit de l’interessat (article 9.2(a) del RGPD).

La Companyia procurarà que la transferència de dades personals es faci només a països que ofereixin un nivell de protecció de dades adequat. Si les dades personals són tractades des de països que no ofereixen aquest nivell de protecció, la Companyia i/o els proveïdors (segons sigui el cas) adoptaran, si fos necessari, les garanties adequades (per exemple, clàusules contractuals tipus incloses a la Decisió de Execució (EU) 2021/914 de la Comissió de 4 de juny de 2021) per dur a terme les esmentades transferències internacionals de dades segons la legislació de protecció de dades aplicable. Podeu sol·licitar informació específica a la Companyia sobre les garanties aplicades per a cada transferència internacional de dades personals a privacy@carriere.es .

La Companyia no comparteix les dades personals amb cap altre tercer, llevat que ho autoritzi la persona interessada o ho exigeixi la llei aplicable.

 1. Període de conservació

Un cop complerts els fins per als quals es tracten les dades personals, la Companyia conservarà les mateixes fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que es puguin derivar i durant els terminis necessaris per al compliment de qualsevol obligació legal que sigui aplicable.

 1. Procedència i categories de dades personals

La Companyia només tracta dades personals que són rellevants per als fins esmentats a la Secció 2 .

A més de les dades personals que els interessats faciliten directament a la Companyia, la Companyia pot obtenir dades personals a través de, entre d’altres, les galetes i tecnologies similars instal·lades als seus dispositius.

 1. Drets de protecció de dades

Drets

Contingut

Accés

Podeu sol·licitar confirmació de si les vostres dades personals estan sent tractades i, en aquest cas, accedir a les vostres dades incloses en els fitxers de la Companyia.

Rectificació

Podeu sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podeu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.

Oposició

Podeu sol·licitar que les vostres dades personals no siguin objecte de tractament en determinades circumstàncies.

Portabilitat

Podeu sol·licitar rebre, en un fitxer electrònic, les dades personals que hagi facilitat a la Companyia, així com el dret a transmetre-les a altres tercers.

Limitació del tractament

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals quan:

 • es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades personals.
 • el tractament de les vostres dades personals és il·lícit i vostè s’oposa a la seva supressió.
 • la Companyia ja no necessiti les vostres dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions.
 • s’hagi oposat al tractament de les vostres dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o quan sigui necessari per a finalitats d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims de la Companyia prevalen sobre els seus.

Revocació del consentiment

Podeu retirar el vostre consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir, quan sigui aplicable, els vostres drets de protecció de dades enviant a la Companyia una comunicació per escrit a clinica@carriere.es [e], indicant a l’assumpte de la comunicació “Protecció de dades”. A aquests efectes, la Companyia pot sol·licitar-li quanta informació i documentació resulti necessària per identificar-lo.

Així mateix, vostè pot exercir el seu dret de reclamació davant una autoritat de protecció de dades, incloent-hi aquelles que es trobin al seu lloc de residència, treball o al lloc on ha tingut lloc la presumpta infracció.

Data de creació : juliol 2024