Close
Type at least 1 character to search

Avís Legal

1. Introducció i dades de la Companyia

Aquestes són les Condicions d’Ús de la pàgina web allotjada a www.clinicacarriere.com (la “Web”), titularitat d’Orthodontic Research and Development, SL, companyia espanyola amb domicili social al carrer San Pedro Claver 22, baixos, 08017 Barcelona ( Espanya), amb CIF B63545545 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​foli 103, tom 36751, full núm. B-285264 (la “Companyia”).

El Dr. Luís Carriere pertany al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb número de col·legiat 2030 i és llicenciat en Odontologia per la Universitat Complutense de Madrid. L’estat de la Unió Europea d’expedició del títol és Espanya. La norma professional que regeix aquesta professió és el Codi d’Ètica i Deontologia Dental Espanyola, accessible aquí .

Per comunicar-se amb la Companyia de manera directa i efectiva, podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic clinica@carriere.es o trucar al telèfon +34 93 417 19 17.

2. Objecte i àmbit daplicació

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i l’ús dels continguts i serveis oferts per la Companyia a través del web. En qualsevol moment, la Companyia es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i ús del Web. L’accés i la utilització del Web després de l’entrada en vigor de les modificacions en el contingut i/o en les Condicions d’ús, suposen l’acceptació d’aquestes.

L’accés, la navegació i l’ús del Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del Web (l'”Usuari”) de les presents Condicions d’Ús.

A través del Web l’Usuari podrà gaudir de les següents funcionalitats:

• Informació corporativa sobre la Companyia.
• Informació sobre els productes, serveis i activitats de la Companyia.
• Remissió de sol·licituds d’informació i/o consulta a través de les vies habilitades a la Web, de conformitat amb les disposicions incloses a la Política de Privadesa .

L’accés a la Web és gratuït, llevat dels costos de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

3. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a:

• Accedir i utilitzar el web de conformitat amb el que estableix aquestes Condicions d’Ús.
• Acceptar i complir el que estableixen les presents Condicions d’Ús i en qualsevol document que en formi part integrant.
• Utilitzar els continguts, materials i informació disponibles per a ús intern i personal, i no per a la posterior distribució, publicació, exhibició pública, preparació d’obres derivades o per facilitar la realització d’aquestes activitats de qualsevol altra manera.
• No utilitzar els continguts, materials i informació disponibles per a la presa de decisions.
• No alterar ni manipular de qualsevol manera els continguts de la web.
• No emmagatzemar ni comunicar a través del Web continguts que siguin contraris a la legislació vigent, la moral, l’ordre públic, així com aquells que tinguin caràcter difamatori, agressiu, obscè, sexualment explícit, ofensiu, violent o amb incitació a la violència , racisme o xenofòbia, o en general de caràcter il·legal o lesiu de drets i/o de la integritat física i/o moral de les persones.
• No difondre dades personals d’altres Usuaris o de qualssevol tercers, sense tenir-ne legitimació de conformitat amb la legislació aplicable.
• No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altra manera qualsevol dret d’altres usuaris o de qualsevol altra persona.
• No eliminar o intentar suprimir qualsevol mesura de seguretat adoptada i implantada a la Web.
• Complir el que estableix la legislació vigent.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La Companyia és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la disposició dels continguts de la Web (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), així com els programes dordinador utilitzats en relació amb aquesta.

En cap cas, l’accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de continguts, materials i informació de la Web es podrà entendre com una renúncia o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de la Companyia o, en la seva cas, del titular dels drets corresponents. L’Usuari únicament està legitimat per utilitzar els drets de propietat intel·lectual i industrial amb la finalitat exclusiva d’accedir als continguts, materials i informació que s’ofereixin a través del Web.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i altres dades d’identificació dels drets de la Companyia o dels seus respectius titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que s’hi puguin contenir.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels continguts de la Web per a la seva inclusió, total o parcial, en altres pàgines web alienes a la Web sense comptar amb lautorització prèvia i per escrit de la Companyia, així com realitzar enginyeria inversa, descompilar , desassemblar, combinar, copiar, utilitzar, divulgar, vendre o transferir el programari subjacent de la Web, llevat que s’hagués obtingut l’autorització prèvia i per escrit de la Companyia o ho permeti la legislació aplicable.

Les referències a noms i marques comercials, logotips o altres signes distintius, registrats o no, ja siguin titularitat de la Companyia o de tercers, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la Companyia o dels seus titulars legítims. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de la Web i/o dels seus continguts, materials i informació confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius inclosos protegits per llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos a la Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb la prèvia autorització per escrit de la Companyia o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Els Usuaris mantindran indemne a la Companyia, així com a qualssevol tercers llicenciants d’aquesta, davant de qualsevol reclamació que pugui rebre de tercers els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels quals hagin pogut veure’s vulnerats per l’ús que dels mateixos hagin realitzat els Usuaris.

5. Responsabilitats

La Companyia no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que es faciliti a través del web.

En conseqüència, la Companyia no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts, materials i informació de la Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius a la web o al servidor que la subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts, materials i informació de la web, i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que la Companyia estableix a la Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

Sense perjudici de l’anterior, la Companyia declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris . Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial ho haurà de notificar immediatament a la Companyia perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

6. Contingut

Els materials, continguts, així com qualsevol altra informació del Web són exclusivament per a fins informatius i resulten insuficients per a la presa de decisions per l’Usuari.

7. Política denllaços

7.1 Enllaços a altres pàgines web

Per tal d’ajudar els usuaris a trobar informació del vostre interès, la web pot oferir enllaços a altres pàgines web a través de diferents botons, banners, enllaços, etc. que són gestionats per tercers. La Companyia no té facultat ni mitjans humans o tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a què s’enllaça des de la Web.

En conseqüència, la Companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què es pogués establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers ho hauran de comunicar immediatament a la Companyia als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des de la web a una altra pàgina web aliena no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre la companyia i el responsable de la pàgina web aliena.

7.2 Enllaços en altres pàgines web amb destinació a la Web

Si qualsevol Usuari o entitat volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la Web haurà d’atenir-se a les estipulacions següents:

• L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la Web, excepte autorització per escrit de la Companyia.
• L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de la web a què es refereixi i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del web que es tracti. En cap cas, tret que la Companyia ho autoritzi per escrit, la pàgina web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, la Web, incloure-la com a part de la seva pàgina web o dins d’un dels seus “frames” o crear un ” browser” sobre qualsevol de les pàgines de la Web.
• A la pàgina on s’estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que la Companyia ha autoritzat aquest enllaç, llevat que la Companyia ho hagi fet per escrit. Si el tercer que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a la Web correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de la Companyia i/o del Web, haurà de comptar prèviament amb la vostra autorització per escrit.
• La Companyia no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8. Comunicacions comercials no sol·licitades per correu electrònic (spam)

La Companyia prohibeix l’ús del web per generar o enviar comunicacions comercials no sol·licitades per correu electrònic. Si la Companyia considera que certa informació pot ser d’interès per a l’Usuari, la Companyia es reserva el dret a remetre per correu electrònic aquesta informació sempre que disposi de legitimació suficient per fer-ho, oferint-li en tot cas la possibilitat de donar-se de baixa d’aquest. servei.

9. Modificació de les condicions d’ús

La Companyia podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen les presents Condicions d’Ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

La vigència temporal de les Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps en què romanguin a disposició dels Usuaris fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les Condicions d’Ús modificades. Sense perjudici de l’anterior, l’accés per part dels Usuaris a la Web implicarà l’acceptació expressa de les modificacions que s’hagin introduït a les presents Condicions d’Ús.

La Companyia podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts, materials i informació de la Web, sense possibilitat per part dels Usuaris d’exigir cap indemnització. Després d’haver finalitzat la causa de suspensió o interrupció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, materials i informació exposades anteriorment a les presents Condicions d’Ús.

10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d’Ús.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fos(n) considerada(es) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions de les Condicions d’Ús.

El no exercici o execució per part de la Companyia de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions d’Ús no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. Llei i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre la Companyia i l’Usuari es regiran per les lleis del Regne d’Espanya, sense perjudici que pogués resultar aplicable una altra legislació en virtut del que disposa la normativa espanyola i comunitària vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent . No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, la Companyia i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement de els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Data de creació : juliol 2024